Adresse

Hundesportverein Chemnitz-Borna e.V.

Friedrich-Schlöffel-Str. 42

09114 Chemnitz